• Volg ons

Marktconform gedrag

Acanthus Facilitaire Dienstverlening is opgetogen dat de dialoog tussen betrokken partijen heeft geleid tot een code die niet alleen door de branche, maar ook door overheid en opdrachtgevers wordt gedragen. Uiteraard zijn wij verheugd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om een kentering in de facilitaire branche te bewerkstelligen die nodig is om vakmanschap terug te brengen op de werkvloer. Nu komt het erop aan dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en transparant durven te zijn over het naleven ervan. Daarbij stelt Acanthus Facilitaire Dienstverlening zichzelf de ambitie een voorvechter en voortrekker te zijn van de realisatie van de code voor een kentering van de schoonmaakbranche met gezonde marktverhoudingen. Omdat wij van mening zijn dat wij de kentering met goede wil alleen niet halen, leggen wij de lat voor onszelf hoger. 

Acanthus Facilitaire Dienstverlening past de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche niet alleen toe, maar nodigt iedereen uit onze ambities op de invulling daarvan te toetsen. Acanthus Facilitaire Dienstverlening voert een open en transparante werkwijze in de invulling van goed werkgeverschap en verantwoord opdrachtnemerschap. Dat betekent in de eerste plaats zelf concreet en transparant maken hoe wij invulling geven aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, zoals benoemd in deze zelfverklaring. En daarnaast ook verantwoordelijkheid nemen naar opdrachtgevers en intermediairs voor goede en gezonde marktverhoudingen door hen hierin te onderwijzen én – waar relevant – op aan te spreken. 

Acanthus Facilitaire Dienstverlening laat zich graag vrijwillig toetsen en is bereid ook het jaarlijkse auditrapport op aanvraag beschikbaar te stellen. Verspelen we daarmee onze kansen als blijkt dat we in bepaalde projecten er nog niet zijn? Dat is dan de consequentie. We strijden voor een duurzame schoonmaakbranche waarin vakmanschap hoogtij viert. Ook de centrale publicatie van de zelfverklaringen juichen wij toe, omdat dit de zelfregulering van de markt vergroot. 

Om zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar te werk te gaan, geeft Acanthus Facilitaire Dienstverlening concreet invulling aan de code door het realiseren van de volgende concrete inspanningen. 

Communicatie bij aanbesteding en contractering | Acanthus Facilitaire Dienstverlening maakt duidelijke afspraken met de opdrachtgever ten aanzien van verwachtingen, zorgvuldig handelen bij contractovername, met heldere communicatie naar medewerkers en de opdrachtgever en transparantie in het voortraject (offerte). 

Sociaal beleid | Acanthus Facilitaire Dienstverlening hanteert en implementeert een verantwoord sociaal beleid, in het bijzonder (niet discriminatoir) t.a.v. werving, selectie, introductie, aanstelling, functie en schalen van werknemers. Met extra aandacht voor vakinhoudelijke kwaliteit, karakter en een hanteerbare 'span of control', en respectvolle bejegening. 

Opleidingen | Acanthus Facilitaire Dienstverlening stimuleert de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. Prioriteit wordt gegeven aan de basisopleiding voor het vak, opleiding Nederlandse taal en veiligheidstraining. 

Duurzaamheid door vakmanschap | Wij zijn al onze mensen en al onze opdrachtgevers bijzonder erkentelijk dat zij met ons mee optrekken in het verduurzamen van de facilitair dienstverlenende branche. De code vraagt in de allereerste plaats het lef om zelf als facilitair dienstverlenend bedrijf standvastig te zijn in de concrete invulling van wat wij in deze zelfverklaring hebben opgetekend. Maar alleen samen brengen wij uiteindelijk de branche op een niveau van vakmanschap waar wij weer allemaal trots op kunnen zijn. Daar tekenen wij voor!